Kære gæst
Her kan du forsøge at få svar på spørgsmål vedr. figurer fra JAG’s legetøj. (Findes under “andre fabrikater” på hjemmesiden.

Dear visitor
This is the place to ask questions about figures from JAG’s legetøj. Is found under “andre fabrikater” on the website.